SKOGRYDDING I HELE NORGE

Vi ønsker å tilby tjenester til bedrifter i hele landet. Vi har egne prosjektledere for Vestland, Agder, Telemark, Innlandet og Trøndelag, og har innleide prosjektledere i øvrige fylker.

KOMPETANSE

Vi har stort fokus på kompetanse og kompetanseheving. Våre ansatte gjennomfører årlige kurs for å kunne gjennomføre en trygg og sikker jobb av god kvalitet.

DOKUMENTASJON

Vi jobber i en bransje med stadig strengere krav til dokumentasjon. Vi bruker SmartDok for å enkelt kunne bearbeide og videresende relevant dokumentasjon til oppdragsgiver.

Jobbe for oss?

VÅRE TJENESTER

SKOGRYDDING VEG
SKOGRYDDING STRØMLINJER
SKOGRYDDING JERNBANE
SKOGRYDDING TOMT

KUNDEOMTALER

Skagerak Nett har i dag rammeavtale på skogrydding med Norsk Skogrydding. De utfører linjerydding på regionalnettet og distribusjonsnettet i Skagerak netts forsyningsområde.

Vi er godt fornøyd med den jobben Norsk Skogrydding gjør for oss. De leverer til avtalt pris og kvalitet.

Skagerak
Gaute Gjerpen
Skagerak Nett AS

Eidsiva Nett har rammeavtale på skogrydding med Norsk Skogrydding. Eidsiva nett har i dag i overkant av 6000 km høyspentlinje traseer og ca 5600 km lavspenttraseer.

Vi ser på det som en styrke at våre skogryddere er lokalt forankret både med tanke på beredskap og daglig drift der blant annet bistand til hogstmaskiner er en del av aktivitetene.

Eidsiva
Åge Øibakken
Fagansvarlig, Eidsiva Nett AS

Følg oss på Facebook