Asbjørn Flaat har sluttet i Norsk Skogrydding

Asbjørn Flaat hadde sin siste arbeidsdag i Norsk Skogrydding AS den 31. august, og har nå valgt å gå over i pensjonistenes rekker. Vi takker Asbjørn for innsatsen og engasjementet […]

Linjerydding i Vestfold og Telemark

Her kan du lese om arbeidsdagen for to av våre innleide linjeryddere på oppdrag for Skagerak Nett AS. Artikkelen er hentet fra AT-Skog sin hjemmeside.   Trær som henger over […]

Ny prosjektleder ved Norsk Skogrydding avdeling Øst

Forstkandidat Ola Aamodt er ansatt i stillingen som prosjektleder for avdeling øst, og vil være tilknyttet vårt kontor på Elverum. Ola Aamodt har spesialisering innen skogøkonomi og kommer fra stilling […]