Ny prosjektleder ved Norsk Skogrydding avdeling Øst

Forstkandidat Ola Aamodt er ansatt i stillingen som prosjektleder for avdeling øst, og vil være tilknyttet vårt kontor på Elverum. Ola Aamodt har spesialisering innen skogøkonomi og kommer fra stilling som skogkonsulent hos Norskog. Han er fra Vang på Hedmark og flytter nå tilbake til hjemtraktene.

Med dette har vi styrket vår prosjektadministrasjon og fått enda større skogfaglig kompetanse inn i organisasjonen.

 

 

 

Del gjerne!