Nye prosjektledere ved Norsk Skogrydding avdeling Vest

 

Vi ønsker våre to nye prosjektledere på Vestlandet velkommen på laget vårt!

Ørjan Kjerland tiltrer en 100 % stilling som vil være lokalisert på Tysnes. Ørjan har de siste åra arbeidet som linjerydder for Fagne, i tillegg til at han har utført en del andre forvaltningsoppdrag gjennom sitt enkeltpersonforetak.

Bjørn Egil Vange tiltrer i 50 % stilling med hjemmekontor lokalisert i Vik i Sogn. Bjørn Egil Vange har drevet med Linjerydding gjennom sitt firma Vange Hogst og Rydding de siste 20 åra. Ut 2023 vil han parallelt gjennomføre siste året av en kontrakt han har med sitt eget linjeryddingsfirma.

Med dette har vi styrket vår posisjon på Vestlandet, og får enda større kompetanse på Linjerydding inn i vår organisasjon.

Del gjerne!