Vi søker dyktig prosjektleder på Vestlandet

Vegetasjonen gror! Klimaendringer, lavere beitetrykk og strengere krav til strømforsyning og sikkerhet, fører til større behov for rydding av samfunnets infrastruktur nå enn tidligere. Vi ønsker mer lokal tilstedeværelse og […]

Asbjørn Flaat har sluttet i Norsk Skogrydding

Asbjørn Flaat hadde sin siste arbeidsdag i Norsk Skogrydding AS den 31. august, og har nå valgt å gå over i pensjonistenes rekker. Vi takker Asbjørn for innsatsen og engasjementet […]

Linjerydding i Vestfold og Telemark

Her kan du lese om arbeidsdagen for to av våre innleide linjeryddere på oppdrag for Skagerak Nett AS. Artikkelen er hentet fra AT-Skog sin hjemmeside.   Trær som henger over […]

Ny prosjektleder ved Norsk Skogrydding avdeling Øst

Forstkandidat Ola Aamodt er ansatt i stillingen som prosjektleder for avdeling øst, og vil være tilknyttet vårt kontor på Elverum. Ola Aamodt har spesialisering innen skogøkonomi og kommer fra stilling […]