Ny prosjektleder ved Norsk Skogrydding avdeling Øst

Forstkandidat Ola Aamodt er ansatt i stillingen som prosjektleder for avdeling øst, og vil være tilknyttet vårt kontor på Elverum. Ola Aamodt har spesialisering innen skogøkonomi og kommer fra stilling […]