Norsk Skogrydding AS

OM OSS

Selskap innen linje og trasérydding av skog samt tilhørende tjenester
Basert på eksisterende virksomheter i AT Skog og SB Skog, samt oppkjøp av Agder Linjerydding
Hovedkontor i Skien, drives fra kontorer i Drangedal og Elverum
SKOGRYDDING

Skogrydding er i vinden som aldri før. Økt tilvekst av trær og buskas fører til at infrastrukturer må ryddes i kortere intervaller enn tidligere, i tillegg til at aktørene som eier infrastrukturene møter strengere krav. Disse kravene kommer fra oss som forbrukere. Forbrukerne forventer at strømmen i stikkontakten skal fungere, at toget skal gå i rute, at det skal være fremkommelig på vegen selv om det er storm. Lista over hva vi som forbrukere forventer er lang, og det med god grunn. Samfunnet vårt er avhengig av det. I tillegg til dette er det også et økt krav fra myndighetene.

Det er dette vi jobber med – å rydde unna vegetasjon som er eller kan komme i veien for infrastrukturen.

De som jobber for oss er i hovedsak skogsarbeidere med motorsag. Ved hjelp av hogstteknikk, taljer og vinsj kan de felle trær i ønsket retning uten at infrastrukturen skades. Vi har et stort fokus på sikkerhet, og skogsarbeiderne våre gjennomfører jevnlige kurs for det aktuelle arbeidet de skal drive med. Dette har i stor grad vært sikkerhetskurs i forhold til strøm og strømlinjer, men også for arbeid langs veg og bane.

Når alt går for fullt i barmarksesongen, er mer enn 100 mannskap i gang på våre oppdrag. Det klarer vi ved hjelp av dyktige og erfarne egne ansatte, og samarbeidspartnere. Per i dag har vi 25 fast- og midlertidig ansatte fagarbeidere og skogsarbeidere. I tillegg til egne ansatte har vi samarbeid med norske enkeltmannsforetak og små entreprenører, norske leverandører av prosjektledelse, leverandører av norsk og utenlandsk arbeidskraft, skogsentreprenører og maskinentreprenører.

LOKAL FORANKRING

Et godt samarbeid med lokale aktører er noe vi jobber for. Enkeltmannsforetak og entreprenører med lokal forankring er viktig både med tanke på beredskap og lokalkunnskap. Vi samarbeider med en rekke lokale aktører som allerede utgjør et betydelig nettverk innen skogsdrift og skogrydding. Dette er et nettverk vi ønsker å utvikle i nye deler av landet etter hvert som mulighetene for oppdrag kommer.

EIERE

Vi er stolt av å være eid av nær 20.000 grunneiere. Det er altså på våre eieres grunn mye av vår skogryddingsvirksomhet foregår. Dette er skogeiere knyttet til Viken Skog og AT Skog som igjen har en eierandel på 50% hver i Norsk Skogrydding.

50%
50%