Vi søker dyktig prosjektleder på Vestlandet

Vegetasjonen gror! Klimaendringer, lavere beitetrykk og strengere krav til strømforsyning og sikkerhet, fører til større behov for rydding av samfunnets infrastruktur nå enn tidligere.
Vi ønsker mer lokal tilstedeværelse og søker derfor

Prosjektleder for Vestlandet

Som vår nye prosjektleder for Vestlandet vil du ha hovedansvaret for våre prosjekter i området fra Stavanger i Sør til Nordfjord i Nord. I perioder vil det være mulig å lede enkelte prosjekt i andre deler av landet. Du vil være hovedkontakt og ha ansvar for oppfølging av innleide entreprenører, samt leder- og personalansvar for våre egne sesongarbeidere. Hovedvekten av våre oppdrag i dag er vegetasjonsrydding langs vei og linjer. Det er positivt om du har kjennskap og nettverk innad i bransjen, men også at du har kremmerånd og evne til å se nye muligheter for utnyttelse av vår ekspertise. Stillingen er i utgangspunktet 100%, men vi er også interessert i i kandidater som ønsker å kombinere med annen jobb/virksomhet. Kontorsted etter avtale.

Trykk på lenken til stillingsannonsen:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=270154686

Del gjerne!