Vi søker skogsarbeidere på Østlandet

Har du et enkeltmannsforetak med ledig kapasitet i barmarkssesongen 2020?

Norsk Skogrydding er Norges største selskap innen rydding av linjetraséer. Vi tilbyr også skogrydding langs veg, jernbane og av tomter og utbyggingsarealer.

Et godt samarbeid med lokale aktører er noe vi jobber for. Enkeltmannsforetak og entreprenører med lokal forankring er viktig både med tanke på beredskap og lokalkunnskap. Vi samarbeider med en rekke lokale aktører som allerede utgjør et betydelig nettverk innen skogsdrift og skogrydding. Dette er et nettverk vi ønsker å utvikle i nye deler av landet etter hvert som mulighetene for oppdrag kommer.

Vi ønsker nå å utvikle nettverket vårt i og nær Østfold, Akershus og Oppland.
Er du interessert i å jobbe for oss? Ta kontakt på e-post hvor du skriver litt om hva du kan tilby, og dine forventninger til timepris.
Vi tar kontakt når vi har en reell oppdragsforespørsel å jobbe med.

Norsk Skogrydding AS
post@norskskogrydding.no
+47 35 99 22 22

Del gjerne!